อดนอนกับผลเสียมากกว่าที่คิด-by-Doctor-Healthcare

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน แสงไฟจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้หลายคนตกอยู่ในภาวะนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนอย่างไม่รู้ตัว ผลเสียที่ตามมาและเคล็ดลับแก้ไขคืออะไร