Dr.Health
WELCOME TO NUTRITION AND WELLNESS CONSULTING !

MEET DR.HEALTH

ความเป็นมาเป็นไป

 

Doctor-Healthcare ถือกำเนิดขึ้นมาเนื่องจากเราต้องการทำเรื่องที่เข้าใจยากและซับซ้อนทางการแพทย์ให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้และเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบตัวได้อย่างองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นทางกายและทางใจ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตอบคำถามสุขภาพด้วย โดยข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งความเห็นของ Dr.Health เอง ซึ่งเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถดูแลสุขภาพบนความเข้าใจและแยกแยะข้อความชวนเชื่อจากคำโฆษณาได้ ส่งผลให้สุขภาพดีจากภายใน ในแบบฉบับคนยุคใหม่ห่างไกลความเจ็บป่วย

ติดตามเราได้ที่

FB : Dr.Healthcare      ID Line : doctor-healthcare

โปรดอ่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการรับรู้ข้อมูลจากทางเวบไซต์ Doctor-Healthcare นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในภายหลังโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้อ่านเองควรติดตามในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะ

ข้อมูลและบริการต่างๆที่อยู่ในเวบไซต์นี้ จัดทำนำเสนอให้แก่ผู้อ่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ข้อมูลการดูแลสุภาพเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้โน้มน้าวให้เชื่อหรือยึดข้อมูลจากงานวิจัยหรือแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว และ Doctor-Healthcare ไม่ได้มีการรับประกันว่าข้อมูลและบริการต่างๆเหล่านี้จะปลอดภัยหรือมีประสิทธิผลทางการรักษาเป็นพิเศษ ไม่สามารถยึดถือแทนคำวินิจฉัยหรือการได้รับการรักษาจากแพทย์ได้

Doctor-Healthcare ไม่รับประกันถึงความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลและบริการ ยังคงแนะนำให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้บริการเวบไซด์นี้ที่มีปัญหาสุขภาพไปพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสม

หากมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการนำเนื้อหาข้อมูลและบริการเหล่านี้ไปใช้หรือโพสต์ส่งต่อในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ถือเป็นสิทธิของ Doctor-Healthcare ในการดำเนินการตามกฏหมาย

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading